ad

گرایشهای یادگیری زبان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مؤسسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مقدمه اخیرا به دلیل تاکید زیادی که بر استراتژیهای یادگیری و تاثیر آن بر موفقیت یادگیرنده شده است، محققیقن را بر آن داشته است که تحقیقاتی در این خصوص انجام دهند روشها در این مطالعه با هدف دستیابی به روش های فکر کردن و یادگیری دانشجویان 41

گرایشهای یادگیری زبان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Iranian Journal of Medical Education جلد 2 - جلد 2 - صفحات 13-13 برگشت به فهرست نسخه ها گرایشهای یادگیری زبان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز احیا عمل صالح* چکیده:   (9864 مشاهده) مؤسسه. دانشگاه علوم پزشکی شیراز مقدمه. اخیرا به دلیل تاکید زیادی که بر استراتژیهای یادگیری و تاثیر آن بر موفقیت یادگیرنده شده است، محققیقن را بر آن داشته است که تحقیقاتی در این خصوص انجام دهند. روشها. در این مطالعه با هدف دستیابی به روش های فکر کردن و یادگیری دانشجویان 41 دانشجو که بصورت تصادفی از میان 120 دانشجو انتخاب شدند شرکت داشتند. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شد: پرسشنامه روش یادگیری با رچ و پرسشنامه غلبه نیمکرده مغز، پرسشنامه اول قصد دارد به روشهای یادگیری دانشجویان دست یابد و مشخص نماید که آیا آنها بیشتر تمایل دارند از قوه دیداری، شنیداری و یا لامسه ای در یادگیری استفاده نمایند. پرسشنامه دوم با این هدف به آنها داده شده است تا مشخص شود که دانشجویان بیشتر از کدامیک از نیمکرده های مغز در خود یادگیری استفاده می نمایند. یافته ها و نتیجه. نتایج بدست آمده از مطالعه اخیر حاکی از آن است که اغلب دانشجویان 2/42% بیشتر تمایل دارند که از قوه دیداری خود در یادگیری ...
مشاهده مطلب کامل در سایت منبع
ijme [dot] mui [dot] ac [dot] ir/browse [dot] php?a_code=A-10-4-197&slc_lang=fa&sw=
ad

مطالب خواندنی

مطالب تصادفی

ad
0.15
×
Download