ad

مرکز تحقیقات سل بالینی

مرکز تحقیقات سل بالینی - سل و انواع آن

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس:

سل یک بیماری باکتریال است که بوسی

مرکز تحقیقات سل بالینی - سل و انواع آن
 <p dir= مایکوباکتریوم توبرکلوزیس:

سل یک بیماری باکتریال است که بوسی" src="http://cterc.sbmu.ac.ir:80/uploads/Download-Icon_92664.jpg">

مرکز تحقیقات سل بالینی - سل و انواع آن

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس:

سل یک بیماری باکتریال است که بوسیله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد می شود.

عفونت سلی و بیماری سل:

عفونت سلی(یا آلودگی به میکروب سل) زمانی اتفاق می افتد که فرد باسیل سل را در بدنش حمل می کند، اما تعداد باکتری ها کم بوده و در حالت خفته قرار داشته باشند. در این حالت این باکتری های خفته تحت کنترل سیستم دفاعی بدن بوده و باعث بیماری نمی شود. بسیاری از مردم جهان به این عفونت دچار بوده و در عین حال سالم می باشند.

بیماری سل حالتی است که در آن یک یا چند ارگان بدن بیمار شده و ابتلای خود را با بروز علائم و نشانه های بالینی متظاهر می کنند، که این امر بدلیل آن است که باسیل های سل موجود در بدن شروع به تکثیر نموده و تعدادشان به حدی می رسد که بر دفاع بدن غلبه می کند.

شباهت ها و تفاوت های عفونت نهفته و بیماری سل: اکثر افراد متعاقب استنشاق باکتری دچار عفونت سل می شوند و سیستم ایمنی قادر است رشد باکتری را متوقف کند. پس باکتری غیر فعال باقی مانده، ولی در بدن زنده است و می تواند بعداً فعال شود. در اکثر این افراد، هیچ وقت بیماری سل ایجاد نمی شود، اما اگر سیستم ایمنی به دلایلی ...

مشاهده مطلب کامل در سایت منبع
cterc [dot] sbmu [dot] ac [dot] ir/?siteid=416&siteid=416&pageid=20659
ad

مطالب خواندنی

مطالب تصادفی

ad
0.149
×
Download