ad

ادعای بیماری روانی 60درصد افغانها بی اساس است

ادعای بیماری روانی 60درصد افغانها بی اساس است

>>>   باعرض سلام!

وطنداران گل ماوشما میدانیم که کسی که به خداوند آفریدگارع

ادعای بیماری روانی 60درصد افغانها بی اساس است

>>>   باعرض سلام!

وطنداران گل ماوشما میدانیم که کسی که به خداوند آفریدگارعقیده دارد و میگوید که خداوند همه چیز را آفریده است او مریض بوده

نمیتواند و بر عکس کسانی که میگویند که خداوندی وجود ندارد آن ها به مریضی روانی دچار هستند اما خو شبختانه خود نمیدانند.

رنج و عزابی که مردم افغا نستان کشیده آنها را پریشان ساخته نه مریض.

>>>   ما افغان ها در خانه خود هستیم.مریض کسانی هستند که به خانه های ما حمله کرده و طفلان زنان و مو سفیدان ما راکه هیچگناهی ندارند و از هیچ چیز دنیا خبر ندارند از بین میبرند.آیا این خودش یک مریضی نیست؟

>>>   بسم الله. با تقدیم سلام من هم نظر جناب رییس جمهور کشور خود را تایید کرده و شما هموطنان عزیز همۀ تان میدانید که امریکا و حامیان شان برای غارت منابع طبیعی افغانستان و جنگ علیه اسلام به بهانه های مختلف داخل کشور ما شده و با اظهارات همچون 60 فیصد مردم افغانستان مشکل روانی دارند و.... میخواهند مردم افغانستان را به جهان معلول معرفی کرده و کنترول و صلاحیت ما را آنها بدست بگریند. امما نه ما جوانان آینده ساز افغانستان از اقوام مختلف دست به دست هم داده و با توفیق خدا و حمایت یکدیگر به جهانیان ثابت خواهیم کرد که ما هم توانایی آنرا داریم که ما...

مشاهده مطلب کامل در سایت منبع
afghanpaper [dot] com/nbody [dot] php?id=15534|حامد
ad

مطالب خواندنی

مطالب تصادفی

ad
0.172
×
Download